Giải mã nguyên nhân nhiều chuỗi cafe lớn lại thất bại tại Việt Nam

Vào hạ tuần tháng 4 vừa qua, cửa hàng cuối cùng của thương hiệu cafe Gloria Jean’s Coffees tại Grand … Đọc tiếp Giải mã nguyên nhân nhiều chuỗi cafe lớn lại thất bại tại Việt Nam